Перекласти сторінку

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

 

З набранням чинності Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 прокуратура позбавлена права проводити перевірки за заявами та скаргами, які вирішувалися в межах цієї функції шляхом витребування матеріалів, призначення ревізій, виділення спеціалістів, отримання доступу до документів, відібрання пояснень осіб, винесення документів прокурорського реагування.

Представницька функція органів прокуратури також обмежена, оскільки відповідно до ст. 23 нового Закону «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Однак до прокуратури, навіть у 2017 році продовжує надходити значна кількість звернень, вирішення яких не входить до компетенції прокуратури.

Впродовж 6 місяців 2017 року до Бахмацької місцевої прокуратури надійшло 227 звернень, із них направлено в інші відомства для розгляду – 107.

Розглянуто – 113 звернень, повернуто або залишено без розгляду – 7, виключено з обліку звернень – 2.

На особистому прийомі прийнято 71 особу, із них особисто керівником – 13.

Із числа розглянутих звернень 66 – з питань досудового розслідування.

 

 

Бахмацька місцева прокуратура