Перекласти сторінку

Розгляд звернень громадян органами прокуратури.

Розгляд звернень громадян органами прокуратури

   В Конституції України, а саме в статті 40 зазначено, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

  При розгляді звернень громадян працівники прокуратури керуються Конституцією України, законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральним прокурором України.

   Найчастіше до Коропського відділу Бахмацької  місцевої прокуратури надходять звернення від громадян: з питань досудового розслідування; із земельних та житлових питань, щодо невиконання рішень судів та інших органів тощо.

     У більшості випадків у прокуратуру звертаються люди похилого віку, які не спроможні самостійно захистити свої права та інтереси і потребують юридичної допомоги. З набранням чинності нової редакції Закону України «Про прокуратуру» від 15.07.2015 суттєво змінилася форма реалізації органами прокуратури конституційних функцій нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина та представництва їх інтересів у суді.

     Так,  відповідно до ст. 131-1 Конституції України прокуратура здійснює: підтримання публічного обвинувачення в суді;організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

    Також внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими виключено статтю 29 цього Закону та, відповідно, позбавлено органи прокуратури повноважень щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.

     Слід зазначити, що заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

   При цьому, скарги на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та межах, передбачених відповідно кримінальним, цивільним законодавством України.